Scroll som målepunkt i webanalyse

Selv om man går inn på en side på nettet, så betyr det ikke at siden blir lest av bruker. Men ved hjelp av måling av hvorvidt en bruker scroller på siden, hvor langt ned og i hvilken fart er det mulig å sannsynliggjøre om innholdet konsumeres eller ikke.

Google har i sin Tag Management løsning lagt opp muligheten for å kunne spore scrolle-dybde.

Slik fungerer Scroll som målepunkt:

En bruker går inn på en side på nettstedet.

Et javascript måler hvor langt ned på siden brukeren scroller.

Dette blir lagret i Google Analytics og knyttet opp i rapporter som kan si feks:

  • Landingssiden /10-tips-om-produkt-A har en snitt scroll-til-bunnen rate på 38 %
  • Kilden Facebook gir 30 % mer scroll til bunnen enn kilden VG.no.

Les dokumentasjonen av scrolle-dybde hos Google.

En annen variant av å bruke scroll som målepunkt er å sette en grenseverdi for hvor lang tid man bruker på å scrolle.

Går bruker over grenseverdien utløses en event i Google som kan settes opp som et målepunkt.

Dette er min foretrukne måte å måle engasjement i innholdsartikler.

Hva er en god benchmark for scroll?

Svaret på hva som er et godt og hva som er et dårlig utslag på scroll er noe flytende.

Bruker du en prosentvis tilnærming, ønsker du gjerne at hele artikkelen skal leses. Men om man har scrollet ned til bunnen av artikkelen så betyr ikke det utelukkende suksess, men kan være en indikator.

Årsaken til at jeg syns at terskler for hvor mye scrolletid man bruker på en artikkel er bedre, er at man må bare passerer et visst antall sekunder da man er aktiv foran skjermen.

Så sier man eksempelvis at man trenger 15 sekunder for å være “engasjert” i scrolletid – så vet man at de besøkende som konverterer til å være engasjert har brukt 15 sekunder eller mer på å scrolle. Intet mer, intet mindre.