Økter som målepunkt i webanalyse

Økter, også kjent som besøk eller på engelsk sessions, er et målepunkt som bra å bruke fordi det har et veldig konkret omfang.

Definisjonen av en økt et besøk på et nettsted bestående av 1 eller flere sidevisninger med ingen eller flere events (handlinger). Som standard så er varigheten til en økt satt til 30 minutter med inaktivitet fra aktivitet.

Økter som målepunkt er ikke “ødelagt” av begrensinger i cookie-bruk. Det er med andre ord et målepunkt du kan stole på.

Det er imidlertid mulig i Google Analytics å stille inn hvor lenge en økt varer, men dette frarådes. Årsaken til at du ikke bør justere dette er at det blir vanskelig å sammenligne din trafikk med andre nettsteders. De få tilfellene det gir mening er for eksempel for videolæringsnettsteder der det er normalt med 30 minutter med inaktivitet. Typisk at man ser en video som er lenger enn 30 minutter og så ser en annen en.

Det vil si:

Dersom en bruker går inn på nettstedet, men ikke gjør noe – men så klikker på en lenke etter at 30 minutter har gått – starter en ny økt.

Hvis brukeren totalt sett bruker mer enn 30 minutter på et nettsted, men ikke lar det gå mer enn 30 minutter mellom hver handling, så varer økten lenger enn de tilmålte tretti.