CTR som målepunkt i webanalyse

Click-through Rate, forkortet CTR, er et målepunkt innen webanalyse som brukes for å måle effekten av annonsebudskap.

Måltallet kommer man frem til ved å måle forholdet mellom antall klikk og antall visninger. CTR uttrykkes gjerne i prosenter.

For eksempel for display-annonser også kjent som “bannere”:

1 800 klikk

40 000 annonsevisninger

CTR = 1 800/40 000 * 100 = 4,5 %

Eksempel søketreff i organisk søk:

3 200 klikk

38 000 visninger av treff i resultatliste

CTR = 3 200 / 38 000 *100 = 8,42 %

Innen organisk søk er CTR sterkt påvirket av kobling med intensjon og hvilket søkeord som har blitt brukt.

I eksemplene under har ordet “nøkkelskap” blitt lagt til grunn.

Lav CTR:

  • Manglende bruk av søkeord i tekst.
  • Svak kobling mot behov / intensjon
  • Forvent fra 0-5 % i CTR

Høy CTR

  • Bruk av søkeord
  • Svaret på spørsmål gis delvis i teksten
  • Hjelpsom og lettlest tekst
  • Gir mellom 8-16 % i CTR

Disse eksemplene fra organisk søk er lett overførbart til andre medier. Man må bruke et språk som mottaker forstår og også snakke språket til mottaker.

Man bør gi inntrykk av at det er mulig å finne svar på spørsmålet og ikke minst hva man er på jakt etter.