Brukere nådd som målepunkt i webanalyse

Målepunktet Brukere i Google Analytics er ikke mulig å anvende lenger, les denne kommentaren for detaljer om ITP og konsekvens for Brukere / Users.

“Brukere nådd” er da ment som måltall med et synlighetsmål og da i lukkede nettsteder som krever innlogging, som Facebook, Instagram og til dels nyhetsmedier som VG og Dagbladet.

Når et nettsted du annonserer på tilbyr / krever innlogging, er det i langt større grad mulig å måle antall brukere du faktisk når. Selv om nettsteder som Facebook har utfordringer med falske brukerprofiler, anslått mellom 5 – 20 %, så er det å bruke denne faktoren som et målepunkt populært.

Kan du kvalifisere brukere med geografiske data eller øvrig demografisk segmentering vil dette øke presisjonen.

Hva kan Brukere nådd anvendes til?

Dersom du har oversikt over totalmarkedet ditt, kan du sannsynliggjøre hvor mange du faktisk har greid å nå ut til.

Jobber du med kjennnskapsdimensjonen til virksomheten din kan Brukere nådd fint være en KPI for den kjennskapsbyggende, typisk innholdsmarkedsføring.